O NAMA

TransportLog


Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike

TRANSPORTLOG je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva, promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članova u oblasti transporta i logistike.

Prevashodni cilj i oblast ostvarivanja ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je unapređenje struke i kulture transporta i logistike, ostvarivanje organizovanijeg i uspešnijeg rada članova udruženja, jačanje standarda i uslova rada kao i obezbeđivanje održivog razvoja za sektor transporta i logistike.

Pored toga ciljevi i zadaci Udruženja su:

 • okupljanje rukovodilaca transporta i logistike radi utvrđivanja i promovisanja njihovih zajedničkih interesa, unapređenja stručnog znanja i uspostavljanje efikasnog i moderno organizovanog udruženja;
 • poboljšanje položaja, stručnog i poslovnog ugleda članova i praćenje svetskih trendova razvoja struke;
 • unapređenje rada i poslovanja kroz povećanje produktivnosti i rentabilnosti primenom naučno-tehnoloških dostignuća u oblasti transporta i logistike; poboljšanje poslovnih praksi njegovih članova;
 • izrada planova i programa rada kao i usvajanje i razvijanje standarda i uslova rada u cilju kvalitetnijeg obavljanja poslova;
 • organizovanje obrazovanja, usavršavanja, osposobljavanja kadrova u oblasti transporta i logistike;
 • zaštita članova Udruženja i zaštita zajedničkih stručnih i poslovnih interesa članova kao i pomoć članovima da pod najpovoljnijim uslovima obavljaju svoju delatnost;
 • praćenje propisa od značaja za delatnost članova Asocijacije i iniciranje neophodnih zakonodavnih promena;
 • zauzimanje stavova o pitanjima koja su od interesa za njegove članove, zastupanje tih stavova i, generalno, interese svojih članova pred relevantnim državnim organima, drugim licima i u javnosti;
 • saradnja sa obrazovnim institucijama i organizacijama i organizovanje stručnih i naučnih skupova u cilju edukacije članova;
 • edukacija članova kroz organizovanje savetovanja, predavanja, tribina i obuka;
 • utvrđivanje pravila dobrog poslovnog ponašanja svojih članova - moralnog kodeksa;
 • razmenjivanje informacija i iskustava u organizovanju i rukovođenju;
 • pružanje usluga svojim članovima i eksternim licima kroz pružanje informacija i konsalting;
 • saradnja sa profesionalnim, stručnim, naučnim organizacijama i institucijama radi unapređenja i razvoja struke i delatnosti članova.

Organizovali smo do sada0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Konferencija

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kongresa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Seminara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Godina iskustva

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Učesnika

Organizacija UdruženjaDejan Tubić, dipl. ing.

Zamenik Predsednika Upravnog odbora

Prof. dr Aleksandar Manojlović, dipl. ing.

Predsednik Upravnog odbora

Jelena Trifunović,
dipl. ing.

Generalni sekretar

Upravni odbor

Prof. dr Aleksandar Manojlović, dipl. ing.Prof. dr Vladimir Momčilović, dipl. ing.Dejan Tubić, dipl. ing.Dušan Miletić, dipl. ing.Milen Đokić, dipl. ing.Miljan Vukićević, dipl. ing.Dragan Simović, dipl. ing.

Članstvo u UdruženjuČlan Udruženja može biti fizičko ili pravno lice. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Detaljnije informacije o članstvu možete naći u Statutu Udruženja. Za više informacija obratite nam se elektronskim putem na adresu: office@transportlog.org.rs ili na stranici Kontakt


Preuzmite Statut Udruženja [.pdf]