ASOCIJACIJA RUKOVODILACA
TRANSPORTA I LOGISTIKE


Kontinuirana edukacija kadrova iz oblasti
transporta i logistike

TransportLog


Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike

TRANSPORTLOG je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva, promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članova u oblasti transporta i logistike.


Detaljnije

Organizacija događaja


Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je kontinuirana edukacija kadrova iz oblasti transporta i logistike.


Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim aktivnostima kroz organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i predavanja.

Kroz ostale aktivnosti Asocijacije pruža se mogućnost prepoznavanja problema sa kojima se sreću kadrovi u transportu i logistici, kao i mogućnost definisanja adekvatnih edukativnih programa Asocijacije koji će se baviti ovim problemima.

TransportLog u brojkama


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Konferencija

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Kongresa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Seminara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Godina iskustva

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Učesnika

Članovi AsocijacijeČlan Udruženja može biti fizičko ili pravno lice. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Detaljnije informacije o članstvu možete naći u Statutu Udruženja. Za više informacija obratite nam se elektronskim putem na adresu: office@transportlog.org.rs ili na stranici Kontakt


Kontaktirajte nas

Događaji


Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim aktivnostima kroz organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i predavanja
Svi događaji

Obaveštenja