DOGAĐAJI

Organizacija događaja


Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je kontinuirana edukacija kadrova iz oblasti transporta i logistike.

Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim aktivnostima kroz organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i predavanja.

Naši stalni partneri u organizaciji svih događaja:


Lista događaja